Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

because
1006 5784 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadetox detox
because
5862 2a80 390
Reposted frompamietaj pamietaj viaOnly2you Only2you

April 17 2017

because
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok

March 31 2017

because
7045 bf0f 390
wyłącznie.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

March 21 2017

5932 4265 390
Reposted fromtron tron viainherownway inherownway

March 14 2017

because
Miłość ma odprężać, a nie szarpać nerwy.
— Blake Lively
Reposted fromambaje ambaje via404nolove 404nolove
because
8692 d9d8 390
Reposted fromohmustache ohmustache via404nolove 404nolove
because
Przeraża mnie szybkość, z jaką osoba anonimowa staje się bliską, a osoba bliska anonimową
Reposted fromjaamaica jaamaica via404nolove 404nolove
because
4976 617e 390
Reposted from404nolove 404nolove
because
1607 cc0b 390
Reposted frominmodesto inmodesto via404nolove 404nolove
because
Był najgorszym nałogiem, ponieważ nikt oprócz niej samej nie potrafił zrozumieć, co ją do niego ciągnęło.
— książkowe story
Reposted fromalmostlover almostlover via404nolove 404nolove
because
w gwiazdach jest coś magicznego, zwłaszcza w tych spadających.
— last night
Reposted fromrightnow rightnow via404nolove 404nolove
because
2052 a599 390
Reposted fromnfading nfading via404nolove 404nolove
because
Kiedyś wydawało mi się, że wszystkie historie w których umiera się z miłości i tęsknoty to brednie. Dzisiaj wiem, że gdyby coś Ci się stało, gdyby coś nie wyszło, pękło by mi serce, a mózg z żalu zapomniał by jak się oddycha.
— Kocham Cię, almostlover
Reposted fromalmostlover almostlover via404nolove 404nolove
because
Prawdziwa miłość to nie związek idealny, lecz taki związek pełen kłótni i godzenia, łez i uśmiechów, i pomimo że ma się dość, że jest ciężko, nie poddajesz się, bo wiesz że z TĄ osobą jesteś szczęśliwszy niż z kimkolwiek innym.
— usłyszane.

March 12 2017

because
5277 6cba 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairiis iriis
8916 b0fc 390
Reposted frommoubp moubp viairiis iriis
because
5667 1bdd 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
because
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viamefir mefir

March 03 2017

because

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viarevue revue
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl